Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
A-
A+
A
Είσοδος
Είσοδος
Είσοδος
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)
Περιφέρειες
Χρήσιμα Sites
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις

Η εισαγωγή και προώθηση του θεσμού των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων από τις Δημόσιες αρχές αποτελεί κομβικό εργαλείο ενίσχυσης της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Το στοιχείο των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπου το κράτος έχει ιδιαίτερη επενδυτική παρουσία και συμμετοχή, όπως και δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών και στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις δημιουργούν νέα κοινωνικά πρότυπα για την απασχόληση, την ένταξη, την προσβασιμότητα και το ηθικό εμπόριο σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Αντίστοιχα, τα στοιχεία αυτά είναι το κατάλληλο έδαφος για έξυπνη και με σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική καινοτομία, κοινωνική ευθύνη και κοινωνική συνοχή.

Σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης που προωθεί την κοινωνική και οικονομική δημοκρατία (πλουραλιστική οικονομία), οι κοινωνικές ανάγκες αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα από το κράτος και από την κοινωνία. Στο πλαίσιο εφαρμογής αυτού του μοντέλου, είναι απαραίτητη η ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνικής οικονομίας στη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό απαιτούνται επαρκείς μηχανισμοί που να ενισχύουν τις δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας.

Η εθνική μας νομοθεσία έχει ήδη εισάγει από το 2011 το θεσμό της Δημόσιας Σύμβασης Κοινωνικής Αναφοράς. Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη εισάγει μια νέα ρηξικέλευθη φιλοσοφία με διακριτές κοινωνικές πτυχές για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Η προσέγγιση αυτή ενισχύθηκε ιδιαίτερα με την ψήφιση του Ν. 4430/2016, που έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η μέχρι τώρα εφαρμογή δεν έχει αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αποτελεί, όμως, γεγονός ότι η ανάπτυξη των δημοσίων συμβάσεων προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί μονόδρομο για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.


    Για τη ΔήμοςData
                                     Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης
    Πολιτικός-Διοικητικός Επιστήμονας με ειδίκευση στις Ευρωπαιϊκές Χρηματοδοτήσεις, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΄Κλεισθένης΄, Ειδικός Επιστήμονας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Αναζήτηση
Αίτηση Εγγραφής
Γίνετε μέλη και εξασφαλίστε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης της Τράπεζας Πληροφοριών.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
BANNER_PERIFERIES_270x220.jpg
© 2017 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.