Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
A-
A+
A
Είσοδος
Είσοδος
Είσοδος
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
Χρήσιμα Sites
Αρθρογραφία
25 Φεβρουάριος 2018
Οι αυτοδιοικητικές αρχές που αναλαμβάνουν την τοπική διακυβέρνηση οφείλουν να τηρούν ένα ...
24 Φεβρουάριος 2018
Δυνάμει της πρόσφατης υπουργικής απόφασης (ΥΑ 1940/19-01-2018) για την «Τροποποίηση της αριθμ. ...
22 Μάρτιος 2018
Οι τρόποι είσπραξης, η παραγραφή και η ρύθμισή τους. Οι ΔΕΥΑ αποτελούν νομικά ...
23 Μάρτιος 2018
Ο Ν. 4412/2016, ήτοι Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, αποτελεί την ...
1 Μάρτιος 2018
Η κοινωνική οικονομία διέπεται από ένα πνεύμα αλληλεγγύης για την προώθηση κοινωνικών ...
26 Φεβρουάριος 2018
Πλησιάζει η 25.05.2018, καταληκτική προθεσμία για τη θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού ...
2 Μάρτιος 2018
Η εισαγωγή και προώθηση του θεσμού των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων από ...
20 Μάρτιος 2018
Ο Στρατηγικός σχεδιασμός των Δήμων είναι το πρώτο στάδιο πριν τον επιχειρησιακό ...
15 Ιανουάριος 2019
Βάσει του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 56 του ...
20 Οκτώβριος 2018
1.    Διάρκεια Δημοτικής Περιόδου Γίνεται πλέον 4ετής (δεύτερη Κυριακή Οκτωβρίου) και η εγκατάσταση ...
13 Ιανουάριος 2019
Σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 3 ΚΔΚ εισήχθη η διάθεση της ...
Αναζήτηση
Αίτηση Εγγραφής
Γίνετε μέλη και εξασφαλίστε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης της Τράπεζας Πληροφοριών.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
© 2017 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.