Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
A-
A+
A
Είσοδος
Είσοδος
Είσοδος
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)
Χρήσιμα Sites
Αλλαγές στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών

Δυνάμει της πρόσφατης υπουργικής απόφασης (ΥΑ 1940/19-01-2018) για την «Τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 (Β΄ 318) υπουργικής απόφασης περί Καθορισμού λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», επέρχονται ορισμένες, σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση, λειτουργία και οικονομική διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών.

Μεταξύ άλλων, αρχικά, αλλάζει ο αριθμός των μελών της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου των Σχολικών Επιτροπών, το οποίο είναι και το ανώτατο όργανο διοίκησής τους. Συγκεκριμένα, πλέον ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη και τα ακόλουθα πρόσωπα:
- Τουλάχιστον ένας διευθυντής/προϊστάμενος των νηπιαγωγείων, για τις σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, για τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν έως πέντε σχολικές μονάδες.
- Τουλάχιστον πέντε διευθυντές των σχολικών μονάδων (από 2 που ίσχυε μέχρι σήμερα), εκ των αρχαιότερων, για τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν περισσότερες των πέντε σχολικές μονάδες, μεριμνώντας για την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπησή τους στο διοικητικό συμβούλιο, μέχρι και τη συμπλήρωση των δεκαπέντε μελών.
Οι ανωτέρω έρχονται να προστεθούν στα μέλη που υποχρεωτικά ορίζονταν δυνάμει της ΥΑ 8440/2011, ήτοι:
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

Δεύτερον, δυνάμει της ανωτέρω νέας ΥΑ, προστίθεται ως πηγή εσόδων μια νέα κατηγορία. Πηγή λοιπόν εσόδων της Σ.Ε. είναι πλέον και τα έσοδα από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

Τέλος, εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός του διαχειριστή τραπεζικού λογαριασμού της Σ.Ε. Διαχειριστές του τραπεζικού λογαριασμού της Σ.Ε. θα είναι δύο (2) άτομα, τα οποία θα ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Ε. Τα άτομα αυτά θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (i) θα διενεργούν τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, (ii) θα έχουν δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών. Οι διαχειριστές τραπεζικού λογαριασμού αντικαθιστούν τον μέχρι σήμερα «εξουσιοδοτημένο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιτροπής ή μέλος της ή άλλο πρόσωπο» που ήταν επιφορτισμένο με τις προειρηθείσες αρμοδιότητες.

 


Για τη ΔήμοςData
Ιωάννης Σαρακηνός
Δικηγόρος - Επικεφαλής Νομικής Ομάδας ΔήμοςData
Ειδικός σε θέματα ΝΠΔΔ, Σχολικών Επιτροπών & Προσωπικών Δεδομένων
 

Αναζήτηση
Αίτηση Εγγραφής
Γίνετε μέλη και εξασφαλίστε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης της Τράπεζας Πληροφοριών.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
© 2017 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.