Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
A-
A+
A
Είσοδος
Είσοδος
Είσοδος
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)
Χρήσιμα Sites
Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η κοινωνική οικονομία διέπεται από ένα πνεύμα αλληλεγγύης για την προώθηση κοινωνικών σκοπών και στόχων και διαμορφώνει ένα καινοτόμο πλαίσιο λειτουργίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε τη συμμετοχή και δέσμευση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων σε μια νέα επιχειρηματική προσέγγιση με την Κοινωνική επιχείρηση. Η διαφορά της εστιάζεται στη μεγαλύτερη συλλογικότητα και στην ενσωμάτωση καινοτομίας, νέων μεθόδων, νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, όπως και καλών πρακτικών. Με δράση των φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας ενισχύεται η δημιουργία νέων τοπικών αγορών και θέσεων εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναδείξει ιδιαίτερα την ικανότητα των φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας να παρέχουν καινοτόμες απαντήσεις στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αυτό προκύπτει με την κομβική συμβολή στην κοινωνική ενσωμάτωση, με την αναβάθμιση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών τοπικά, με την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής, με την περαιτέρω ενεργοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος, με τη δραστηριοποίηση σε αντικείμενα της κυκλικής οικονομίας και εν τέλει με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΕ διαμορφώνει και υλοποιεί διακριτές πολιτικές με χρηματοδοτήσεις, που στοχεύουν στην προώθηση ενός οικοσυστήματος κοινωνικών επιχειρήσεων με ενσωμάτωση κοινωνικής καινοτομίας.

Η Κοινωνική Οικονομία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση ασπάζονται από κοινού τις αρχές της προώθησης της κοινωνικής συνοχής, της ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου, τη δημοκρατική λειτουργία, την υψηλή περιβαλλοντική ευθύνη, την κοινωνική λογοδοσία. Η ώσμωση αυτών των δύο πυλώνων διαμορφώνει ένα νέο πολιτικό όραμα ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και ένα νέο στόχο ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας με έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.


                                                                                                                                                       Για τη ΔήμοςData
                                                                                                                                          Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης
    Πολιτικός-Διοικητικός Επιστήμονας με ειδίκευση στις Ευρωπαιϊκές Χρηματοδοτήσεις, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΄Κλεισθένης΄, Ειδικός Επιστήμονας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Αναζήτηση
Αίτηση Εγγραφής
Γίνετε μέλη και εξασφαλίστε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης της Τράπεζας Πληροφοριών.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
© 2017 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.